1. Titularitat

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa als usuaris que aquesta pàgina web és titularitat de NEXE FUNDACIO PRIVADA, amb CIF G59986299, inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya número 619, mitjançant Resolució del 15 de Juliol de 1992, i amb domicili en carrer Escorial, 169, I, 08024  Barcelona (Barcelona), tfn. 93.285.32.40 i e-mail info@www.nexefundacio.org.

NEXE FUNDACIO PRIVADA és una entitat sense afany de lucre, creada amb l’objectiu de millorar la vida dels infants amb pluridiscapacitat i de les seves famílies, i a aquest fi, proporciona una atenció professional al col·lectiu per part d’un equip altament qualificat i amb molta riquesa humana.

 

2. Ús de la pàgina web

L’accés a aquest portal implica acceptar i conèixer les condicions i termes d’aquest Avís Legal, i no pot utilitzar aquesta pàgina web o serveis prestats a través d’ella, per a finalitats contràries a la Llei o amb vulneració del previst en la legislació vigent, en aquest Avís Legal, en els bons costums i ordre públic, o per a qualsevol altra que pugui causar una lesió als drets d’altres usuaris o de tercers.

L’usuari no podrà destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es continguin en aquesta web, així com no obstaculitzar l’accés a altres usuaris, ni introduir programes, aplicacions informàtiques, virus o altres dispositius d’anàloga naturalesa, que puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de NEXE FUNDACIO PRIVADA o tercers.

L’usuari no podrà fer mal ús de les informacions, missatges, gràfics, arxius ni qualsevol classe de material als quals pugui accedir a través d’aquesta web.

 

3. Responsabilitat

3.1 En l’accés a la pàgina web

NEXE FUNDACIO PRIVADA podrà interrompre l’accés a la seva pàgina web, a fi de realitzar el seu manteniment, actualització, control o per qualsevol altra causa, i s’exonera de qualsevol responsabilitat que es pugui reclamar per aquesta causa.

NEXE FUNDACIO PRIVADA no es responsabilitza dels danys o perjudicis que es puguin produir pel mal ús d’aquest web per part de l’usuari o tercers.

3.2 En els enllaços o links

NEXE FUNDACIO PRIVADA conté enllaços o links que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines web.

NEXE FUNDACIO PRIVADA s’exonera de qualsevol responsabilitat sobre els continguts d’aquestes pàgines externes. No obstant, a fi de protegir als nostres usuaris, en cas que tingui coneixement de la il·licitud del seu contingut, o que aquestes lesionin bens o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, NEXE FUNDACIO PRIVADA actuarà amb la diligència necessària a fi de suprimir l’enllaç corresponent.

3.3 En el funcionament de la pàgina web

Així mateix, NEXE FUNDACIO PRIVADAvetllarà pel bon funcionament d’aquesta pàgina web i adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany o pèrdua que s’esdevingués per motiu de la connexió, per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, i de qualsevol intromissió il·legítima.

3.4 En la utilització de la pàgina web

L’usuari és l’únic responsable de les seves pròpies accions en la utilització d’aquesta pàgina web, i en cap cas es podrà responsabilitzar a NEXE FUNDACIO PRIVADAde les conductes, termes, expressions ni en definitiva, de qualsevol actuació que faci l’usuari vers altres usuaris, especialment als fòrums.

L’usuari incomplidor de les presents normes serà responsable de les seves actuacions a través d’aquest portal, i serà al seu càrrec qualsevol indemnització pels danys i perjudicis que causi  a altres usuaris, a NEXE FUNDACIO PRIVADA o  a tercers.

S’informa que aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i tècniques. Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web . Les cookies permeten a una pàgina web , entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i , depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip , es poden utilitzar per reconèixer l’usuari. En concret, aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies, que són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’ usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol · licitat per l’usuari. A més, utilitza cookies tècniques, que son aquelles que permeten a l’usuari la navegació a la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so, o compartir continguts a través de xarxes socials.

 

4. Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta web i els seus continguts són propietat de NEXE FUNDACIO PRIVADAo de tercers que ens han atorgat la corresponent cessió de drets. Es prohibeix la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i transmissió dels continguts del portal, excepte autorització expressa del titular dels drets. No obstant això, l’usuari podrà realitzar una còpia dels continguts en el seu disc dur o un altre suport, sempre que sigui para el seu ús personal i sense fi comercial, d’acord amb el que estableixen els articles 31.2 i 161 del Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

Es prohibeix la utilització de les marques que puguin aparèixer en qualsevol forma i en qualsevol modalitat, sense la obtenció de la corresponent llicència, així com també la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol ús de les mateixes sense l’autorització expressa del titular dels drets, d’acord amb el que preveu l’article 34 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques.

 

5. Drets d’imatge

Les fotografies i/o obres audiovisuals que es contenen en aquest portal, conté drets d’imatge de les persones que apareixen en les mateixes, les quals han proporcionat la seva autorització, d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 1/1982, de 05 de maig, de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar, i a la Pròpia Imatge.

Es prohibeix qualsevol reproducció, distribució, publicació, sigui amb caràcter comercial o no, o  qualsevol altra utilització d’aquestes fotografies. Atès el que preveu l’article 2.3 de la Llei Orgànica 1/1982, si vostè apareix a les fotografies i vol revocar la seva autorització per sortir en aquesta web, por manifestar-la mitjançant escrit a NEXE FUNDACIO PRIVADA, al carrer Escorial, 169, l, 08024 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a info@nexefundacio.com, on haurà d’indicar les seves dades i/o del seu fill o representat, segons correspongui, indicant les fotografies que vol que es retirin  i la seva ubicació exacta  a la web.

 

6. Protecció de dades

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, NEXE FUNDACIO PRIVADA informa als usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionin a través d’aquesta pàgina web, seran incloses en un fitxer denominat GESTIO USUARIS del que és responsable NEXE FUNDACIO PRIVADA, la finalitat del qual és la gestió administrativa dels usuaris i dels possibles usuaris, així com l’enviament d’informació relativa a activitats, calendaris i avisos de la fundació. Aquest fitxer es troba degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el seu Reglament, aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant NEXE FUNDACIO PRIVADA, a les seves oficines de carrer Escorial, 169, I, 08024  Barcelona (Barcelona), per escrit i on haurà d’indicar en la seva sol·licitud quin dret pretén exercitar, adjuntant còpia del seu DNI o equivalent, indicant el seu domicili a efectes de notificació, data i signatura. En cas que la sol·licitud sigui realitzada pel representant legal de l’interessat, haurà d’adjuntar fotocòpia del DNI de tots dos, així com els poders o document autèntic que acreditin la representació.

El fet de proporcionar dades mitjançant correu electrònic, implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que proporciona són seves, actuals, exactes i certes, i dóna el seu consentiment per rebre informació relacionada amb els serveis que presta el responsable del tractament.

Així mateix, NEXE FUNDACIO PRIVADA informa que totes les dades personals de tots els usuaris i persones en general que puguin mantenir qualsevol relació amb aquesta entitat, estan inclosos en un fitxer degudament inscrit davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades,  i actua en estricte compliment de la normativa vigent en protecció de dades.

En cas que ens proporcioni les seves dades i/o currículum vitae a efectes d’un possible procés de selecció de personal, present o futur, sigui per correu electrònic o altre destinat a l’efecte, o per qualsevol altre via, li informem que les seves dades les mantindrem en la nostra base de dades i serà inclosa al fitxer CANDIDATS inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de gestionar els recursos humans de NEXE FUNDACIO PRIVADA. En aquest sentit, les dades s’eliminaran en quant ja no siguin útils per cap procés de selecció, i serà responsabilitat de l’usuari el mantenir-les actualitzades.

 

7. Normes de conductes als fòrums

Aquesta pàgina conté fòrums, perfils i bloqs dels usuaris que es registren a la mateixa.

NEXE FUNDACIO PRIVADA no es fa responsable dels continguts dels fòrums ni de la seva veracitat.

Es prohibeix als usuaris que facin aparèixer fotografies d’altres persones, siguin menors o adults, discapacitats o no, excepte expressa autorització.

Cada usuari és responsable dels seus propis comentaris i les informacions o dades que proporcionin als foros o al seu perfil. En cap cas NEXE FUNDACIO PRIVADA es farà responsable de l’ús indegut de les informacions a les que un usuari tingui accés.

Els usuaris han de comportar-se amb educació, respecte i abstenir-se de fer comentaris que puguin ofendre a altres. Així mateix, es prohibeix la transmissió, difusió o comunicació de tercers a través del fòrum, d’informacions, missatges, gràfics, arxiu de so i/o imatge, fotografies, programes i, en general, de qualsevol classe de material, dades, informacions o continguts que:

–       Suposin una difamació o vulneració dels drets dels altres membres del fòrum, o de tercers, o provocar als altres que es comportin en aquest sentit.

–       Puguin assetjar, amenaçar o abusar de qualsevol forma a altres usuaris del fòrum o a tercers.

–       Incorporin continguts obscens o censurables o que puguin ferir la sensibilitat de qualsevol tercer.

–       S’utilitzin les dades dels usuaris per a finalitats comercials, publicitàries o il·lícites, o per la transmissió de correus no desitjats, no sol·licitats, spam, cadenes o tècniques equivalents.

–       Infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions.

Si vostè té coneixement que un usuari està incomplint les normes de conducta especificades, o normes legals, envieu-nos un correu electrònic a info@www.nexefundacio.org, indicant els fets i la identificació de l’usuari incomplidor, a fi que NEXE FUNDACIO pugui adoptar les mesures que es considerin necessàries de forma immediata.

En cap cas l’usuari podrà incloure continguts de caràcter il·lícit, delictiu, racista, xenòfob, d’apologia del terrorisme o violació de drets humans, difamatori, pornogràfic, constitutiu d’engany o estafa als seus destinataris o que de qualsevol manera infringeixi lleis o normatives aplicables o resultin atemptatoris contra drets de la propietat de NEXE FUNDACIO PRIVADA o tercers. En cas que l’usuari inclogui continguts amb algunes de les esmentades característiques, NEXE FUNDACIO PRIVADA es reserva en tot cas i a la seva sola discreció el dret d’impedir, suspendre o restringir l’accés, bloquejar, retirar o suprimir en qualsevol moment els esmentats continguts o el lloc Web, sense que se’n derivi cap dret d’indemnització de l’usuari.

 

8. Legislació aplicable i competència judicial

La interpretació i execució d’aquestes normes està subjecte a la legislació espanyola.

Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués esdevenir-se entre NEXE FUNDACIO PRIVADA i l’usuari, seran competents els Jutjats i Tribunals que corresponguin, segons la legislació processal vigent.