Tenir un fill amb pluridiscapacitat implica conèixer els serveis i els recursos disponibles per atendre amb qualitat aquest fill diferent. La diversitat de fonts on es troba aquesta informació és molt àmplia.