Nexe Fundació ha estat un gran precursor en la creació de grups de treball entre professionals, i entre pares i professionals, amb la voluntat de compartir i abordar projectes específics amb altres institucions i treballar en xarxa. Nexe Fundació participa en diversos grups de treball locals, nacionals i internacionals.

Actualment funcionen dos grups de treball: un de professionals i un altre de pares-professionals. El primer es reuneix dos cops al trimestre, i el segon un cop al mes. L’accés és obert.

El Grup pares-professionals es va iniciar per preparar les Jornades sobre la Autonomia dels infants amb pluridiscapacitat que Nexe Fundació va organitzar al gener del 2014. Aquest grup pretén intercanviar i aprofundir sobre l’autonomia, tema que preocupa tant als pares com als professionals que atenen a persones amb pluridiscapacitat. Està previst abordar altres temes com la sexualitat, la responsabilitat…En cada sessió es convida a un expert sobre el tema que es debat.

El Grup de professionals està format per professionals de diversos centres o escoles, i compta amb professionals de diferents disciplines, amb l’objectiu de compartir la seva pràctica diària i  preservar la visió interdisciplinària i transdisciplinària en la intervenció.

Vols participar? Contacta’ns per més informació