El vostre nom (obligatori)

El vostre cognom (obligatori)

Institució (obligatori)

Teléfon (obligatori)

El vostre email (obligatori)

Tema (obligatori)

El vostre missatge

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, li informem que les seves dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer “CENTRE DE RECURSOS”, del que és responsable NEXE FUNDACIO PRIVADA, i autoritza al seu tractament amb la finalitat de difusió de les activitats del centre de recursos i del centre d’atenció especialitzada de la fundació; formació professional; suport a famílies; activitats respir i lleure; i àrea de sensibilització.

Les seves dades no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei.

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant petició escrita a NEXE FUNDACIO PRIVADA, carrer Escorial, 169, 08024 Barcelona, o al correu electrònic centrederecursos@nexefundacio.org.