Nexe Fundació es caracteritza per atendre de forma integral a les famílies d’infants amb pluridiscapacitat. Aquesta filosofia de treball, de servei, també l’ha volgut aplicar en l’àrea dels professionals que atenen infants amb greus trastorns en el desenvolupament i el seu entorn més immediat. Per aquest motiu Nexe Fundació des del  centre de recursos, ofereix formació, intercanvis d’experiències de professionals, i tots els serveis associats, cobrint les necessitats de tots aquells professionals que atenen infants amb pluridiscapacitat. Es tracta de generar un espai, on els professionals que es dediquen a l’atenció global puguin sentir que es poden recolzar en Nexe en moments puntuals quan ho puguin necessitar. També es  pretén modelar, i conscienciar, la formació dels futurs professionals que atenguin aquests infants, i les seves respectives famílies.

Contacte

Nexe Fundació

93 285 32 40 o 93 284 64 23

formacio@www.nexefundacio.org

Escorial 169 - 08024 - Barcelona