Missió

  • Potenciar les possibilitats de desenvolupament que cada infant té, millorant la seva qualitat de vida i de relació amb l’entorn, mitjançant una atenció continuada que té en compte les seves necessitats mèdiques, pedagògiques i psicològiques.
  • Atendre les necessitats de les famílies, recolzant-les i assessorant-les en tots els aspectes terapèutics i educatius del seu fill, perquè puguin assumir plenament el seu paper de pares.

 

Objectius

  • Millorar la qualitat de vida de l’infant, buscant en tot moment el seu benestar físic i psíquic, fent servir estratègies i recursos sanitàries, pedagògiques i terapèutiques centrades en l’infant i la seva família.
  • Afavorir el desenvolupament integral de l’infant, partint de les seves necessitats i capacitats.
  • Millorar l’establiment dels vincles afectius entre els infants i el seu entorn social immediat.
  • Atendre les necessitats de les famílies, recolzant-les i assessorant-les en tots els aspectes terapèutics i educatius del seu fill/a, perquè puguin exercir plenament el seu paper de mares, pares, germans, gaudint del seu fill , acceptant les seves limitacions i valorant les seves capacitats.

 

Organització

L’organització de l’Escola Bressol és similar a la de tots els centres educatius que atenen infants d’aquestes edats . El centre disposa de personal especialitzat i de material adaptat per adequar les activitats a les necessitats de cada nen.

  • L’atenció es realitza de dilluns a divendres de 9 a 16 hores. També s’ofereix el servei d’acollida de 8’00 a 9’00 del matí.
  • Els nens estan dividits en grups-aula. Cada aula està portada per un tutor i compta amb l’estreta col·laboració d’un educador especialitzat.
  • En cada aula s’organitzen activitats d’atenció individualitzades i grupals, en funció del programa de treball acordat per a cada nen pel tutor i l’equip interdisciplinari.

 

Equip de professionals

L’ equip d’atenció directa del CAE treballa de forma transdisciplinar . Esta formada per: Equip Directiu (Direcció pedagògica i coordinació) 5 tutors d’aula 9 educadors 4 fisioterapeutes 1 logopeda 1 infermera 1 auxiliar d’infermeria 1 Treballadora social 1 cuinera L’equip analitza el seu treball diari a partir de sessions clíniques i de reunions d’equip . Es beneficia de la supervisió i l’assessorament de professionals externs a la Nexe Fundació (ONCE, equips mèdics, CREDA, UTAC, etc.).

Contacta’ns per més informació