Metodologia

Al llarg dels 32 anys de treball, l’equip de professionals ha desenvolupat una metodologia pròpia, tenint com a punt de partida el concepte d’atenció precoç global, els sistemes alternatius de la comunicació, fisioteràpia neuropediàtrica, basale stimulation® i d’altres conceptes afins que comparteixen una visió activa i respectuosa amb l’infant i la seva família.  El punt de partida es el coneixement de l’infant des de la globalitat, posant èmfasi en les  fortaleses i les necessitats de cadascun d’ells i realitzant la intervenció més adequada en cada moment. El CAE defensa que els nens/nenes ,en la mesura del possible, son agents  actius en els seus processos de creixement i aprenentatge.

La intervenció amb els nens contempla activitats individuals i grupals i en cadascuna d’elles l’element lúdic és essencial.

Mitjançant l’observació continuada s’estableix per a cada infant un Programa Individual d’Atenció Transdisciplinària,  tenint en compte tots els aspectes del desenvolupament de l’infant:

  • Salut i qualitat de vida
  • Desenvolupament emocional i benestar psíquic
  • Motricitat global
  • Desenvolupament de les estructures perceptives i cognitives
  • Comunicació global
  • Integració familiar i social
  • Hàbits d’autonomia

L’avaluació continua facilita la revisió constant del Programa Individual d’Atenció Transdisciplinària

 

Activitats

Les activitats al CAE s’organitzen en tres blocs:

  • Matí:

o   Treball individual i en grup reduït a les aules: Centrat en donar resposta a les diferents necessitats de cadascun dels infants, ja siguin d’àmbit corporal, afectiu, comunicatiu i/o perceptiu. Tot i l’abordatge d’aspectes més específics, la intervenció sempre es globalitzada, amb una orientació comunicativa i transdisciplinària.

  • Migdia:

o   Dinar i descans. L’alimentació dels infants és un aspecte fonamental i l’estona del dinar deu ser una acte de plaer .Mitjançant un treball individualitzat amb elements de logopèdia, teràpia ocupacional, fisioteràpia, basale stimulation®, intentem  que l’infant pugui viure l’alimentació de manera motivant i enriquidora personal i socialment.

  • Tarda:

o   Tallers amb una orientació global i transdisciplinària: d’expressió musical, contes vivencials, jocs psicomotrius, per potenciar la relació i la comunicació entre els nens i nenes, la seva percepció corporal o bé un millor coneixement del seu entorn.

Contacta’ns per més informació