En  el primer cicle de l’educació infantil, la relació entre la família i escola és un requisit ineludible perquè l’infant tingui un  desenvolupament harmònic . En aquest sentit,  posem una especial atenció en treballar conjuntament amb les famílies, en un clima de cooperació i confiança mútua.

La relació amb les famílies i el tracte informal es produeix d’una manera molt freqüent, i això permet el traspàs d’informació d’una manera immediata. Però d’altra banda, s’estableixen dues reunions una a l’inici i l’altra a final de curs, per tal de compartir d’una manera més sistematitzada el desenvolupament de l’infant i posar en comú els objectius plantejats.  En qualsevol moment la família pot sol•licitar una reunió per a parlar amb els professionals que atenen al seu fill/filla.

L’atenció que donem a les famílies té en compte diversos aspectes com ara el suport familiar, la informació, l’assessorament i l’orientació amb l’objectiu d’acompanyar-les i recolzar-les  en totes les qüestions relatives a l’educació i qualitat de vida del seu fill.

Afavorim la participació de les famílies, ja sigui convidant-les en diferents activitats organitzades per a germans, avis o sessions obertes a famílies o a través d’activitats organitzades per l’Associació de Mares i Pares (AMPA).

El consell de participació és l’òrgan on estan representats tots els membres que formem part de la comunitat educativa: famílies, entitat i treballadors.

Les nostres activitats per les families

Contacta’ns per més informació