L’associació de mares i pares de Nexe Fundació va ser constituïda el 23 d’octubre de 2008 i inscrita en el Departament de Justícia, Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, amb el CIF G-64971518.

La raó fonamental de l’AMPA és reunir recursos per poder ajudar els professionals de Nexe a millorar les necessitats específiques i la qualitat de vida dels nostres fills/es, amb els objectius:

  • Donar suport i assistència als pares i mares d’alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills/es.
  • Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre.
  • Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmics i laboral de l’entorn.

Col·laborar en les activitats educatives del centre.

Contacta’ns per més informació