Per la gravetat dels trastorns i per la complexitat dels tractaments mèdics, els infants amb pluridiscapacitat no poden integrar-se en les escoles infantils ordinàries, mentre no hi hagi els recursos humans i tècnics així con una formació específica dels equips.

El CAE de Nexe Fundació és un centre privat subvencionat de manera parcial, on s’ofereix una atenció global, constant i específica a infants amb greus trastorns en el desenvolupament, en edats compreses entre els 4 mesos i els 5 anys.

Organitzat com una Escola Bressol, el CAE ofereix als infants amb pluridiscapacitat una atenció precoç específica i individualitzada, en un espai educatiu que també dóna resposta a les necessitats pròpies de la seva edat. Paral·lelament s’ofereix suport i assessorament a les famílies dels infants.

Metodologia i activitats