Un infant amb retard greu té necessitats molt especials. Els trastorns neurològics sovint es manifesten en dificultats en la comunicació i la motricitat, en disfuncions sensorials (vista, oïda…), en crisis de tipus epilèptic i en diversos problemes de salut: digestius, respiratoris, cardiovasculars, dentals, etc.

Des de l’Àrea d’Atenció a l’Infant es realitzen intervencions globals, individualitzades i transdisciplinars,  dirigides a millorar la qualitat de vida de l’infant, a prevenir i disminuir les importants problemàtiques derivades de la pluridiscapacitat i a potenciar les capacitats de desenvolupament de cada infant.

Els nostres serveis d’atenció a l ‘infant