A Nexe Fundació treballem per millorar la qualitat de vida dels infants amb pluridiscapacitat, potenciant les seves capacitats de desenvolupament.

Pel que fa al servei de logopèdia, les intervencions van dirigides als infants que presenten trastorns en els àmbits de l’alimentació i la comunicació:

⦁ Infants amb alteracions orofacials i problemes de deglució, entre d’altres, que poden dificultar que els nens i nenes puguin gaudir del moment de l’alimentació.
⦁ Infants amb disfàgia, que poden compensar-la amb la modificació de textures, volum i pautes posturals.
⦁ Infants amb retard global del desenvolupament o trastorns en la comunicació i el llenguatge amb dificultat per a interracionar amb l’entorn amb l’ús de sistemes alternatius i/o augmentatius de comunicació, ja sigui amb tecnologia de baix cost o noves tecnologies. L’abordatge té sentit si aquests aspectes es treballen per igual en tots els contextos en els quals interactua l’infant.

Per aquest motiu, promovem el treball coordinat entre famílies, professionals i especialistes externs.

Pujar
Segueix-nos: