Inscripció oberta al Grup d’Acollida

Aquest grup es un servei d’atenció precoç global específic per a infants de 0 a 3 anys amb trastorns en el desenvolupament.

L’activitat es porta a terme des d’un grup reduït de nens i nenes en un entorn escolar amb el suport d’una mestra, educadora, fisioterapeuta i infermera que vetllaran pel seu desenvolupament i estimulació a partir del joc.

Principals objectius:

  • Potenciar el desenvolupament de les capacitats cognitives, comunicatives i motrius.
  • Millorar el desenvolupament del vincles afectius entre els nens/es i el seu entorn immediat.
  • Oferir suport, orientació i assessorament als pares/mares en aquells aspectes referents a l’educació del seu fill/a.

Cada infant tindrà un Pla individualitzat de treball i ens coordinarem amb els diferents serveis i professionals que l’atenen.

CALENDARI: de gener fins al juliol
HORARI: Dilluns i dimecres de 16:15h a 19:15h
LLOC: Escola Bressol Les Girafes Blaves de Nexe Fundació (Carrer de l’Escorial 169, Barcelona)
COST: 140 euros/mes
INSCRIPCIÓ: escola@www.nexefundacio.org
DUBTES I MÉS INFORMACIÓ: Íngrid de la Rosa, Directora de l’Àrea d’Atenció a l’Infant, Tel. 93 285 32 40