A Nexe Fundació busquem difondre totes aquelles experiències i formació que hem anat adquirint al llarg de 40 anys. Tots aquests coneixements sobre la pluridiscapacitat els difonem mitjançant cursos, grups de treball o acollint estudiants de pràctiques. L’Àrea de Formació de Nexe crea i gestiona cursos propis, en què intervenen professionals de la discapacitat de prestigi reconeguts, per tal de formar tant els professionals de Nexe com d’altres entitats, buscant sempre garantir la màxima qualitat d’atenció pels infants i les seves respectives famílies. Forma part de la nostra missió compartir la nostra experiència i coneixements amb altres professionals que intervenen o poden intervenir en la plena inclusió dels infants amb pluridiscapacitat. Des dels nostres inicis hem promogut accions formatives i des de l’any 2016 estem reconeguts com a centre de formació.

El col·lectiu d’infants amb pluridiscapacitat és minoritari (representa el 2% de la població europea). Existeix un gran desconeixement de les seves necessitats i capacitats, fins i tot per part de professionals d’altres disciplines. Per aquest motiu, formem professionals de diferents àmbits, perquè puguin fer un acompanyament efectiu dels infants i les seves famílies. En el cas de la salut, perquè puguin dur a terme les seves intervencions des d’una visió més humanitzada de la persona amb discapacitat, tenint en compte les seves capacitats físiques, cognitives i sensorials, oferint recursos que ajudin a fer que l’infant amb pluridiscapacitat pugui tenir més participació en la presa de decisions sobre la seva salut. En el cas de l’educació, per a donar eines metodològiques que ajudin a la inclusió dels infants, sobretot en entorns ordinaris i assessorament sobre la seva salut i cures associades. Als professionals de l’àmbit de la discapacitat, en les més innovadores tècniques d’estimulació precoç i als del serveis socials, perquè coneguin les necessitats d’infants i famílies, formes de comunicar-se més efectivament, la seva realitat i recursos disponibles.

Centres on  actuem

Per aquest motiu,  hem establert convenis de pràctiques amb diversos centres i institucions educatives, perquè els futurs professionals puguin sensibilitzar-se i formar-se en l’àmbit de la discapacitat. A més a més, no davallem en la recerca per millorar la qualitat de vida dels infants amb pluridiscapacitat i col·laborem amb altres entitats per poder ampliar el coneixement en les diferents àrees d’estudi, ja siguin a nivell nacional com a nivell europeu. Som impulsors de màsters en fisioteràpia pediàtrica, infermeria escolar i atenció precoç a les universitats de Vic, Blanquerna, Manresa i de Barcelona. Diferents professionals de Nexe són professors associats en cursos i graus en les Universitats abans esmentades i en altres com la Ramon Llull, en la formació de cuidadors no professionals i en el Grau de Treball Social.

Duem a terme treballs d’investigació amb equips de les universitats Blanquerna (fisioteràpia respiratòria a través del joc, pel manteniment i millora de la capacitat respiratòria d’infants amb malaltia crònica) i UPF (pel desenvolupament de tecnologia musical inclusiva) i ara més recentment, un projecte d’atenció al nounat amb risc de dany neurològic amb l’Institut ICGON de l’Hospital Clínic-Maternitat. L’ICGON és el parc neonatal més gran d’Europa, format pels hospitals Clínic i Sant Joan de Déu. En el darrer cas, a més de la recerca, aportem un equip professional que intervé directament amb 60 infants/any.

Pujar
Segueix-nos: