Nexe Fundació és una entitat privada especialitzada en l’atenció a infants amb pluridiscapacitat i a les seves famílies, s’ofereixen recursos globals i individualitzats a les necessitats educatives, sanitàries i psicosocials de l’infant, del primer moment de naixement i suport a la família. Nexe es va constituir com a Fundació a l’any 1991, en el marc d’un dels primers centres d’atenció precoç de Catalunya al 1981, per potenciar noves intervencions i activitats dirigides a l’atenció global i interdisciplinària dels infants amb greus trastorns en el desenvolupament i a les seves famílies. Al llarg de més de 30 anys de trajectòria, aportant solucions a les necessitats dels infants, de les famílies i dels professionals, Nexe ha creat una xarxa de serveis innovadors i pioners – reconeguts a escala estatal i europea – per oferir una atenció de qualitat que s’estructuren actualment de la següent manera: – Centre d’Atenció Especialitzat “l’Escola Bressol Nexe”, un centre únic i singular en l’atenció a infants amb pluridiscapacitat des del naixement i fins els sis anys i a les seves famílies, oferint una atenció molt específica i individualitzada. – Centre de Recursos per a la pluridiscapacitat des d’on es realitzen activitats i serveis de suport, informació, orientació i respir per a famílies amb infants i joves amb pluridiscapacitat ; accions de coordinació, assessorament i formació per professionals i entitats de Catalunya i accions de sensibilització social.

Nexe Fundació