Any rere any i sota el lema «Mou-te pels Quiets», Nexe Fundació organitza iniciatives solidàries per sensibilitzar i visualitzar la realitat dels Quiets, els nostres infants amb greus discapacitats, i per captar fons. Per dur a terme aquestes activitats, tenim unes despeses d’organització i implementació. És per això que busquem empreses patrocinadores, que es vinculin a alguna d’aquestes activitats. Gran part del retorn cap a l’empresa serà la visualització del seu logotip en la difusió i el desenvolupament de l’activitat. Activitats any 2015:

  • Concert
  • Calendari

Contacta’ns per més informació