Les empreses poden col·laborar amb Nexe Fundació cedint béns i serveis. A l’estalviar despeses, Nexe pot destinar més recursos a millorar la qualitat de vida dels infants amb pluridiscapacitat i les seves famílies. Exemples:

  • Assessoria jurídica
  • Assessoria tecnològica
  • Cessió d’espais publicitaris
  • Formació dels treballadors de Nexe Fundació
  • Cessió de sales per a reunions, conferències o actes
  • Donació de material
  • Altres

Contacta’ns per més informació