Informació Fiscal: Deducció de les Donacions a Nexe Fundació

A partir de l’1 de gener del 2016, ha incrementat el percentatge de deducció aplicable a les donacions realitzades a Nexe Fundació, com a entitat acollida a la Llei 49/2002.

Segons la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, es van establir des de l’1 de gener del 2016, nous percentatges de deducció en funció de la base de la deducció, de l’import del donatiu i de la “fidelitat” del donant a l’entitat perceptora, en aquest cas Nexe Fundació.

INFROMACIO-FISCAL

Recordeu : que per a poder informar a l’Agencia Tributaria de l’import de les vostres quotes i donatius es imprescindible que ens pugueu facilitar el vostre nom, cognom, DNI i domicili, import del donatiu, data i medi de pagament. Podeu trucar al telèfon : 93 284 64 23 o enviar un mail a: administracio@www.nexefundacio.org indicant com a referencia : dades fiscals de donatiu.