Assistència Personal, el nou servei de Nexe

L’Ajuntament de Barcelona ha homologat a Nexe Fundació com a entitat prestadora del Servei Municipal d’Assistència Personal (AP) de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) que posarem en marxa a partir del proper mes de setembre.

 

En què consisteix aquest servei?

L’assistència personal consisteix en proporcionar a la persona amb discapacitat, un suport humà que li permeti l’adquisició d’hàbits i rutines per assolir un major grau d’autonomia i autodeterminació i en conseqüència, la seva la inclusió en la comunitat.

La prestació d’aquest servei, per part de Nexe, la tenim adreçada a infants i adolescents fins els 17 anys, amb qualsevol tipus de discapacitat, que viuen al municipi de Barcelona. És un servei flexible que actua en tots aquells àmbits que es considerin necessaris per a la persona beneficiària (higiene personal, alimentació, relacions socials i familiars, oci, esport, viatges, activitats lúdiques, etc. ).

La figura de l’AP és un dret reconegut a l’article 19 de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. És una modalitat de les prestacions vinculades a la Llei de promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de Dependència (LAPAD) contemplada dins de la Cartera de Serveis Socials de Catalunya.

Pujar
Segueix-nos: