Nexe Fundació considera essencial compartir experiències i difondre el coneixement que la institució ha anat adquirint al llarg de tres dècades d’atenció a nens amb pluridiscapacitat i les seves famílies, ja sigui impartint cursos, creant grups de treball o acollint estudiants de pràctiques. El Departament de Formació de Nexe crea i gestiona cursos propis, en què intervenen professionals de la discapacitat de prestigi reconegut, per tal de formar tant els professionals de Nexe com d’altres entitats, buscant sempre garantir la màxima qualitat d’atenció.

Cursos

Com que l’atenció al nen amb pluridiscapacitat implica treballar de manera multidisciplinària, Nexe Fundació ofereix formació sobre les diferents disciplines que intervenen: de l’àmbit sanitari (fisioteràpia, infermeria, logopèdia…), de l’àmbit educatiu (educació especial, comunicació…) i de l’àmbit de les famílies. Nexe Fundació programa diversos cursos al llarg de l’any, però alhora atén sol·licituds per organitzar cursos específics en funció de les necessitats de la institució que els demana.

Cursos Pendents d'Impartir a Nexe Fundació

Catàleg de Cursos Impartits a Nexe Fundació

Catàleg de Cursos Impartits a altres Institucions