Un projecte que es fa realitat

Ja fa anys que Nexe està intentant apropar el servei de “l’Escola Bressol Especialitzada” a famílies de fora de Barcelona, mitjançant la creació d’ Aules d’Atenció Especialitzada en escoles bressol ordinàries.

Durant el mes de maig aquest projecte que anomenem “Projecte Antenes” s’ha fet realitat : s’ha obert la primera “Aula d’Atenció Especialitzada” a l’Escola Bressol Municipal Tambor a Sant Feliu de Llobregat. Desprès de gairebé 8 anys de preparació i remodelació del projecte tècnic inicial, de formació dels professionals, i sobretot, de recerca de finançament, hem firmat el 8 de juny un acord de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya (Departament de Benestar Social i Família, la Diputació de Barcelona i Nexe Fundació Privada. El projecte compta amb el suport econòmic principal de l’Obra social “la Caixa” i la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Es tracta d’un projecte pilot dirigit a nens i nenes des del naixement fins als 5 anys amb pluridiscapacitat severa, de tota la comarca del Baix Llobregat. El funcionament i la dinàmica d’aquestes aules serà molt similar al de la nostra “Escola Bressol Especialitzada”, posant a l’abast de cada infant i la seva família els recursos humans, materials i terapèutics per afavorir el desenvolupament de les seves capacitats i el seu creixement. La dinàmica del dia a dia a l’aula consisteix en la realització d’intervencions educatives i terapèutiques individuals i grupals que integren les necessitats educatives, psicològiques, socials i de salut de forma continuada i que potencien les possibilitats de desenvolupament de cada nen/a.

Cada aula podrà acollir fins a un màxim de 8 nens i nenes. El equip tècnic es composa d’una tutora, una educadora, una fisioterapeuta, una auxiliar d’infermeria i una treballadora social, i compta amb l’assessorament de l’equip tècnic de l’Escola bressol de Nexe Fundació.

Paral·lelament també es treballa amb les famílies i es fomenta la normalització i la inclusió dels infants i les famílies en un entorn escolar.

Es una satisfacció molt gran haver pogut materialitzar aquest projecte i donar per fi resposta a aquesta necessitat de les famílies d’infants amb greus discapacitats de fora de Barcelona: una vegada més es demostra que quan un projecte respon a una necessitat real, val la pena lluitar per aconseguir-ho.