Visió de Nexe Fundació

Volem seguir essent un referent diferenciat en atenció a la infància amb pluridiscapacitat i les seves famílies unint experiència, innovació i equips compromesos.

Missió de Nexe Fundació

Atendre de forma integral les necessitats dels infants amb pluridiscapacitat i les seves families, amb l´objectiu de millorar la seva qualitat de vida. Alhora, dedicar la nostra expertesa i reputació a formar professionals, desenvolupar projectes de recerca i fer-nos visibles a la societat.

Valors de Nexe Fundació

Qualitat: Tot projecte, acció o intervenció de Nexe ha de complir els nostres criteris de qualitat.

Dignitat: Respecte per cada persona, en defensa dels seus drets. Promoció de l’autonomia de les persones i la seva participació.

Diversitat: Convicció que tota persona neix amb capacitats diferents per desenvolupar-se i créixer com a persona. Convicció que cada família és única, amb necessitats pròpies. Construïm a partir de les fortaleses de les famílies i les seves capacitats.

Treball en xarxa entre els professionals i les famílies.

Professionalitat de l’equip humàintegralitat: Atenció global i interdisciplinària, fruit d’un treball d’equip amb qualitat professional i humana.

Eficiència, eficàcia, rigor i transparència en l’organització.

Innovació.

Compromís social: entitat activa per donar visibilitat a les persones amb pluridiscapacitat, treballant en xarxa amb altres entitats del sector.