Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern de la Fundació, que l’administra i la representa, d’acord amb

la llei i els seus estatuts. Està composat  per pares,professionals de l’atenció a la infància i persones externes que aporten coneixements i experiències en aspectes de gestió, organització, etc.

Els membres es renoven cada cinc anys, i el treball es fa de forma completament desinteressada.

Presidenta:

Secretaria:

Tresorera:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Cécile de Visscher

Inmaculada Umbert Millet (Patrona)

Cristina Untoria Moreno

Miguel Ángel Rubert Bestard

Montse Tarridas Massuet

Marc Saurina i Casals

Just Martínez Guri

Màrius Serra i Roig

Mª Teresa Lloret Oria

Equip directiu

L’equip directiu de la Fundació és el responsable de les decisions executives, es treballa de forma coordinada per un bon funcionament de l’entitat.

Directora General:

Caps de departaments:

– Atenció a l’Infant:

– Centre de Recursos:

– Atenció a Famílies:

– Respir i lleure:

– Formació i Recerca:

– Comunicació i Marca:

– Mou-te Pels Quiets:

– Administració:

Ana Marín

 

Maria Mestre i Carlos Pérez

Ester Casas

Àngels Ponce

Priscila Igea

Sergi Nogués

Laura González Borbolla

Gala Montseny

Anna Prat

Equip tècnic

L’equip tècnic de la Fundació està format per més de 40 professionals. Treballen de forma transdisciplinària per proporcionar una atenció global a les necessitats sanitàries, educatives i psicosocials dels infants. Es tracta d’un equip estable, integrat en un projecte comú, i compromès amb la missió de la Fundació, els seus principis i els seus valors.